Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Firmy „KOZBI"

 

 

Niniejszy "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO określa warunki, nieodpłatnego, korzystania przez użytkowników z serwisu, w ramach którego Firma „KOZBI" zamieszcza informacje dotyczące firmy, jej produktów oraz usług.

 

Serwis internetowy Firmy „KOZBI" jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Firmą.

 

 

I. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

Firma  „KOZBI"- to jednoosobowa działalność gospodarcza, prowadzona przez Zbigniew Koterba, z siedzibą w Chrzanowie, ul.Kroczymiech 30, będąca właścicielem serwisu internetowego kozbi.com.pl, zwana w dalszej części „Firmą"

 

Serwis - oznacza serwis internetowy, który jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści Firmy, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Firmą. Zawiera materiały oraz informacje, do których każdy z użytkowników ma możliwość dostępu bez konieczności dokonywania rejestracji.

 

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

 

II. Zasady:

Każdy użytkownik wywołujący domeny www.kozbi.com.pl lub im pochodne wyraża zgodę na następujące warunki i zasady:

1. Wyłączne prawo do Serwisu internetowego www.kozbi.com.pl ma Firma „Kozbi".Wszystkie znaki handlowe, graficzne, logo firmy oraz nazwy produktów, wchodzące w skład tego Serwisu, są znakami handlowymi i/lub są własnością Firmy. Zabronione jest wykorzystywanie tych znaków i nazw, lub ich modyfikacji, bez uzyskania pisemnej zgody Firmy.

 

2. Żaden z zamieszczonych na stronie materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dublowany, dystrybuowany, publikowany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych lub rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Firmy. Zabronione jest również umieszczanie, bez zezwolenia Firmy,  materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz odnośników do tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

 

3. W pozostałych kwestiach, nieuregulowanych niniejszym Regulaminie, zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

 

 

Siedziba firmy, Centrum produkcji
ul.Kroczymiech 30,
32-500 Chrzanów


tel. +48 /032/623 05 35,
+48 624 11 40,
e-mail: kozbi@kozbi.com.pl